Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. De Stichting Duitse Oorlogskinderen in Nederland (Dokin) staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.

Bij de samenstelling van deze website is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Zoveel als mogelijk is de herkomst hiervan vermeld. Indien u desondanks van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die auteursrechtinbreuk oplevert, of dat anderszins inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij dit aan ons kenbaar te maken via info@dokin.nl.

Disclaimer

Although the utmost care has been taken in collecting and presenting the content of this website, the possibility exists that some information is outdated or incomplete over time. The Foundation of German War Children in the Netherlands (Dokin) does not guarantee the timeliness and completeness of the information contained on this website and is in no way liable for any direct or indirect loss arising from the use of the information contained on this website and or from linked external websites.

The compilation of this website uses a variety of sources. As much as possible, the source is indicated. If you nevertheless believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, or otherwise that your intellectual property rights have been infringed, we request you to contact us at info@dokin.nl.